Na účet zlínského útulku byla vložena krásná suma 9 300 Kč

Celkem se vybralo 25 830 Kč, po odečtení nákladů za tisk nálepek a vizitek – 14 203 Kč a výrobu placek 2 334 Kč nám pro útulek zůstala výše zmíněná částka.

Moc děkujeme všem, kteří nákupem samolepky nebo placky přispěli