Jednání na radnici

Dnešní více jak 2 hodinové jednání na radnici nás utvrdilo o tom, že p. Divoký si přivlastňuje veškeré parky ve městě pro své potěšení a nehodlá to měnit. Z centrálního parku chce udělat druhý park Komenského, univerzitní park zonou odpočinku pro všechny občany vyjma těch se psy, totéž park u polikliniky. Na dotaz, zda můžeme na zahrádku u Pštrosa v Komenského parku zněla odpověď od právníka Nováka NE. Asistenční psy a canisterapeutické psy provést své páníčky parkem NE, na to, jak máme chodit se psem a dětmi do parku odpověď od B. Landsfelda – nechejte psa doma, nebo ho uvažte na zpevněnou komunikaci v dohledové vzdálenosti a děti nechejte hrát. Co se týče poplatků za psy a k čemu slouží? Zde odpověď: neevidují separátně náklady vynaložené ke vztahu k psům, nedokáží definovat kolik je stojí vysypávání a likvidace psích exkrementů (nemají koše, tak je to logickié) neví, kolik je stojí sečení psích louček, ale sečení na území města stojí město 4 mil Kč. Dále slouží na pokrytí nákladů na evidenci psů a výrobu známek, útulek. Rozhodně však ví, že náklady na služby pro psy převyšují výběr peněz. Otázka zní, jak to mohou vědět, když neví, viz výše…. Ze strany BL není vůle cokoliv měnit, co se týče průchodů parků, jejich užívání. Jediné, co jsou ochotni udělat je doplnit koše a dávat jednou za rok edukativní článek do Magazín města Zlína. Mimochodem v březnu začne výstavba biotopu na centrálním parku a tudíž od března se tato část stává staveništěm. Co se týče psaní peticí, nejsou povinni je zohledňovat dle slov BL, řídí se selským rozumem. Je zvyklý na vlny odporu a kritiky, tak mu petice podepsaná stovkami lidí nějak nevadí. Ze strany primátora Jiřího Korce vidíme snahu, nicméně politická vůle minimálně jedné koaliční strany zde není.