Vyhláška

V roce 2019 došlo k zásadní úpravě Závazně obecné vyhlášky o pravidlech pohybu na veřejných prostranstvích ve městě Zlíně. Změny v této vyhlášce zasahují čím dál více do života majitelů psů a psů samotných. Cílem naší iniciativy je najít s Městem Zlín společnou řeč a vyhlášku upravit tak, aby byla přijatelná pro obě strany. Jednáme neustále a snažíme se dopídit kompromisu. Na začátku roku 2020 provedlo Ministerstvo vnitra přezkum vyhlášky a shledalo, že vyhláška je po právní stránce v pořádku. Je tedy v souladu se zákony platnými v ČR. To je dobře, ale podívejme se na ni ze stránky lidské  nebo-li selského rozumu – zde jsou věci, kterým se musíme věnovat a snažit se dosáhnout jejich změny.

Ke stažení:

Aktuální znění vyhlášky

Základní pojmy

Vyjádření Ministerstva vnitra